Bao PP Trắng Dệt 3 Xếp 1 (2 Xếp 1, 1 Xếp 1)

Bao bì PP Nguồn Hàng Việt dệt nguyên liệu ban đầu được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh. Hạt nhựa chủ yếu sử dụng màu trắng sữa và trong suốt, nếu bao bì có các màu sắc thì phải phối trộn với hạt nhựa màu Master Batch.